Nội dung và phương pháp kiểm tra

NỘI DUNG KIỂM TRA, PHƯƠNG PHÁP K.TRA VÀ KHIẾM KHUYẾT, HƯ HỎNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Các nội dung kiểm tra quy định trong phụ lục này được thực hiện phù hợp theo hồ sơ kỹ thuật của xe cơ giới và tiêu …

Xem thêm »

Các hành vi bị nghiêm cấm

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI 1. Kiểm định không đầy đủ nội dung, không đúng quy trình, quy định. 2. Kiểm định khi thiết bị kiểm tra không bảo đảm độ chính xác; khi mạng máy tính nội bộ hư hỏng; kiểm định ngoài dây chuyền sai quy định. 3. Bố trí người thực hiện công …

Xem thêm »

Thủ tục kiểm định xe cơ giới

Các nội dung liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định 1. Lập Hồ sơ phương tiện Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới …

Xem thêm »

Chu kỳ kiểm định xe cơ giới

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới đường bộ PHỤ LỤC VII CHU KỲ KIỂM ĐỊNH(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TTLoại phương tiệnChu kỳ (tháng)Chu kỳ đầuChu kỳ định kỳ1. Ô tô chở người các loại đến 09 …

Xem thêm »

Phí sử dụng đường bộ

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ( Ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của  Bộ Tài chính) Số ttLoại phương tiện chịu phíMức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng1Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân1303907801.5602.2803.0003.6602Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký …

Xem thêm »

Niên hạn sử dụng của ô tô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI———CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———Số: 21/2010/TT-BGTVTHà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010 THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2009/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ HÀNG …

Xem thêm »

Hướng dẫn kẻ biểu trưng, thông tin

Biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe; biển số ở thành sau và hai bên thành xe được kẻ bằng sơn hoặc dán bằng băng dính màu (decal ni lông) đảm bảo chắc chắn không bị bong tróc. Nội dung biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe được quy định …

Xem thêm »

Top Search Engine Optimization Strategies!

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Xem thêm »

Which Company Would You Choose?

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Xem thêm »