Công tác triên khai phòng chống Cơn bão số 3 (WIPHA) năm 2019

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-SGTVT ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh; công văn số 18/BCH ngày 01/8/2019 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh V/v thông báo tạm ngừng cấp phép tàu; căn cứ các bản tin thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, ngày 01/8/2019, …

Xem thêm »

Vân Đồn đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, huyện Vân Đồn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Từ đó, tạo điều kiện thuận …

Xem thêm »

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, mang tính chiến lược trong phát triển giáo dục nói riêng và phát triển đất nước nói chung. Qua đó góp phần định hình, phát huy những phẩm chất cần thiết, tốt đẹp của nhân cách con người cho mỗi …

Xem thêm »

Hiện đại hoá ngành Nông nghiệp: Hiệu quả bước đầu

Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” của Chính phủ, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã tập trung khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững. Qua đó, đã …

Xem thêm »

Hội nghị trực tuyến vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách về giảm nghèo bền vững

Sáng 23/9 tại TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Dự hội …

Xem thêm »

Uông Bí: Tăng cường công tác quản lý hồ Yên Trung

Để quan lý tốt môi trường kinh doanh du lịch, nhất là công tác phòng, chống cháy rừng, cứu hộ cứu nạn, đuối nước tại hồ Yên Trung, UBND TP Uông Bí đã ban hành Công văn số 2255/UBND-VHTT về việc tăng cường công tác quản lý khu vực Hồ Yên Trung. Khu du lịch hồ Yên Trung. Ảnh: Thái Bình …

Xem thêm »

Hướng dẫn đăng kiểm, kiểm định xe cơ giới

“Về việc Đăng ký kiểm định xe hằng ngày và Đăng ký kiểm định xe qua Điện thoại + Internet tại Trung tâm” Hiện nay Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Cái Lân đang triển khai thực hiện việc đăng ký thứ tự xe vào kiểm định tại Trung tâm (đã triển khai từ đầu năm 2009 đến nay). …

Xem thêm »

Phí và lệ phí kiểm định xe cơ giới

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới,  thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới (Ban hành kèm theo Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. Mức giá dịch …

Xem thêm »

Phí kiểm tra cần cẩu, xitéc, bình CNG, LPG

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ KIỂM TRA CẦN CẨU, XITÉC, BÌNH NHIÊN LIỆU CNG, LPG ĐƯỢC TRANG BỊ LẮP TRÊN XE CƠ GIỚI: (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính và Hướng dẫn số 3111/ĐKVN-TC ngày 19/12/2013 của Cục Đăng kiểm Việt Nam) 1. Phí kiểm tra cần cẩu: 1.1. Phí kiểm …

Xem thêm »

Kiểm tra cần cẩu, xitéc, bình CNG, LPG

HƯỚNG DẪN Kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam; Căn cứ Thông tư số …

Xem thêm »