Các giấy tờ kèm theo để đăng kiểm

Danh mục giấy tờ kèm theo

STTLoại giấy tờGhi chú
1Giấy đăng ký xe ô tô
2Bảo hiểm TNDSCòn hạn
3Đăng kiểm cũ
4Chứng minh thư