Hạ Long, Quảng Ninh Khai trương trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 14-06D

Ngày 15/11/2019, Công ty TNHH ĐTPT LIÊN KẾT VÀNG đã tổ chức khai trương Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1406D tại khu công nghiệp Cái Lân, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Đến dự buổi lễ khai trương có lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, trưởng phó các phòng, ban đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Hiệp hội vận tải ô tô, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn…