Cấm ô tô tải 4 trục trở lên lưu thông vào trung tâm Thị xã Quảng Yên

Sở GT-VT đã ban hành Văn bản số 4469/SGTVT-QLKCHT&ATGT về việc đề nghị chấp thuận phương án cấm các loại xe ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông qua trung tâm TX Quảng Yên.

Kể từ ngày 26/9/2019, xe ô tô tải từ 4 trục trở lên sẽ bị cấm lưu thông qua trung tâm TX Quảng Yên. ấm các loại xe ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên đoạn tuyến Km9+050 đến Km11+980/ĐT 331 (trung tâm TX Quảng Yên).

Đối với các loại xe ô tô tải từ 4 trục trở lên có nhu cầu giao, nhận hàng hóa và các hoạt động vận tải phục vụ sản xuất, kinh doanh khu vực trung tâm TX Quảng Yên yêu cầu thực hiện theo Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GT-VT và các quy định của pháp luật, đồng thời xuất trình giấy tờ hợp lệ với các lực lượng kiểm tra, kiểm soát.

Văn phòng Sở